Erzurum Teknik Üniversitesi Kongreleri


1. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR KONGRESİ

Konferansı Görün

I. Ulusal Kadın Temalı Öğrenci Kongresi

Kongre erişim linki: https://eu.bbcollab.com/guest/b974774b54844eac822659bf03daf7f7

Erzurum Teknik Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından bu yıl ilki düzenlenecek olan ‘I. Ulusal Kadın Temalı Öğrenci Kongresi’ 13-14 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilecektir.

‘I. Ulusal Kadın Temalı Öğrenci Kongresi’nin amacı, kadın temalı konu ve problemlerin tartışılmasına olanak sağlanarak bu konu ve problemlerin değerlendirilebileceği ve varsa problemlerin çözümü için farklı fikir ya da bakış açılarının sunulabileceği bir tartışma ortamı yaratmaktır. Bunun yanında, farklı disiplinlerden gelen öğrencilerimizin ürettiği bilgi, düşünce ve yaklaşımların akademik bir ortamda paylaşılmasına olanak sağlayarak gelişimlerinin desteklenmesi de amaç edinilmiştir.

‘Kadın’ın ya da ‘kadın olmaklık’ın anlam ve değerinin, eril bir bakış açısına göre belirlenmesi özüne uygun biçimde tanımlanmasına engel olmuştur. Uzun yıllar ‘kadın’, psikolojik ve biyolojik yapısındaki farklılıkları nedeni ile varoluş sorumluluğu noktasında ‘erkek’ ile eşit olarak sayılmamış, değersizleştirilmiş, anlamsızlaştırılmış, nesneleştirilmiş hatta yok sayılmıştır. Ancak 19. yüzyıl itibarı ile yaşanan gelişmeler neticesinde bu kötü talihini yenmeyi başarmış, kendi anlam ve değerini belirlemek üzere hayatın hemen her alanında ‘BEN DE VARIM’ diyebilmiştir.

Bu minvalde Sosyal Bilimlerden Fen Bilimlerine, Mühendislikten Güzel Sanatlara hemen her alanda kongremize ilgi gösterecek tüm katılımcıları tarihin dışında bırakılan ‘kadın’ı anlamaya ve anlamlandırmaya davet ediyoruz.

Online olarak gerçekleştirilecek olan kongreye katılım için 250-300 kelimeden oluşan bildiri özetlerinin, 24 Ocak 2021 tarihine kadar ekaumukok@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Kongreye katılacak olan tüm özet bildiler çift kör hakemlik sistemi ile değerlendirilecektir.

Saygılarımızla…

 

Kongre Alt Başlıklar

 • Kadın ve Algı
 • Kadın ve Bellek
 • Kadın ve Bilim
 • Kadın ve Din
 • Kadın ve Edebiyat
 • Kadın ve Estetik
 • Kadın ve Felsefe
 • Kadın ve Hukuk
 • Kadın ve Kırsal Yaşam
 • Kadın ve Kültür
 • Kadın ve Medya
 • Kadın ve Sağlık
 • Kadın ve Sanat
 • Kadın ve Şehir
 • Kadın ve Siyaset
 • Kadın ve Spor
 • Kadın ve Tarih
 • Kadın ve Toplum
 • Kadın ve Toplumsal Cinsiyet
 • Kadın ve Toplumsal Yaşam
 • Kadına Yönelik Şiddet
 • Diğer konular (Konunuz yukarıdaki başlıklardan biri ile eşleşmediğinde).


Konferansı Görün